Köpvillkor

Gulbadanka.com Köpvillkor

 

 

1.    Handel i nätbutiken

 

 

Kunden kan beställa produkter från Nätbutiken antingen som en redan registrerad medlem eller utan att registrera sig som medlem. Om Kunden bestämmer sig för att beställa produkter utan att registrera sig som medlem i klubben, måste kunden ändå vid varje köp ange de beställarens uppgifter som definierats som obligatoriska för att beställningen ska kunna levereras till kunden. Beställning förutsätter att kunden har en giltig e-postadress för att kunna ta emot beställningsbekräftelsen som skickas enbart per e-post. Som medlem hos oss kan kunden granska beställningens uppgifter på
”Mitt konto”.

Kunden förbinder sig till att ange enbart korrekta uppgifter om sig själv och kunden svarar själv för att de är felfria. För att Gulbadanka på bästa sätt kunde tjäna kunden, ber vi att registrerade kunder omedelbart förmedlar oss om ändringar i sina personliga uppgifter.

Då kunden registrerar sig hos oss bör han eller hon välja ett lösenord och förbinder sig till att hålla det hemligt och inte yttra det till andra personer. Kunden svarar själv för sitt konto och den handelsverksamhet som sker med den i Nätbutiken. Kunden måste genast meddela oss om kunden lägger märke till eller misstänker att kontots lösenord och användarnamn avslöjats för eller hamnat till tredje parter. Gulbadanka har rätten att frysa kundens konto då det finns anledning att misstänka att kontot missbrukas.


2.    Behandling av personuppgifter

Gulbadanka behandlar personuppgifter på det sätt som den för närvarande gällande svensk lagstiftningen om personuppgifter tillåter och förutsätter och fungerar därmed som en registerförare. Kunduppgifterna behandlas på det sätt som beskrivits i registerbeskrivningen.


3.    Kakor

Tjänsten kan lagra kakor ("cookies") på användarens terminalutrustning. En cookie är en liten textfil som kan användas för att samla in data om hur och när Tjänsten används, t.ex. när och vilka Tjänstens sidor Användaren har läst, vilken webbläsare Användaren använder och varifrån Användaren kommit till Tjänsten. All data som kakorna lagrar är till sin natur anonymt, men information som erhållits från kakorna kan kombineras med personuppgifterna som angetts av Användaren.
 
Syftet bakom användningen av kakor är att; analysera och utveckla Tjänsten för att bättre tjäna dess Användare; att utnyttja denna information i statistisk uppföljning av Tjänstens besökarantal; och mäta effekten av Tjänstens olika funktioner. Data som samlas in med kakorna kan också användas för att producera riktad reklam.

Användaren kan förbjuda användningen av kakor i webbläsarens inställningar, men detta har en negativ eller till och med fullständigt hejdande inverkan på Användarens möjligheter att använda Tjänsten.


4.    Beställning

Beställning av produkter sker genom att kunden lägger de önskade produkterna i varukorgen varefter kunden slutför beställningen enligt nätbutikens anvisningar. Kunden kan redigera varukorgens innehåll innan han eller hon slutför beställningen. En beställningsbekräftelse skickas till den e-postadress som kunden angett. Handelskontraktet mellan Kunden och Gulbadanka binds när kunden har skickat sin beställning.


5.    Priser

Produkterna debiteras enligt det pris som är giltigt då produkterna beställs. Produkternas priser gäller tills vidare eller för den tidsperiod som definieras i produktuppgifterna. Prisen innehåller mervärdesskatt. Produkternas priser innehåller inte deras leveranskostnader, dessa anges separat i samband med beställningen och dess bekräftelse.

Gulbadanka förbehåller sig rätten att ändra på produkternas priser. Gulbadanka strävar till att produkternas priser alltid anges rätt och aktuellt, men ger inga garantier vad gäller prisens korrekthet. Gulbadanka förbinds inte av felaktiga pris om nätbutiken visar ett felaktigt produktpris som; betydligt avviker från det riktiga priset; är mycket lågt i förhållande till den allmänna prisnivån eller; då felaktigheten annars är så tydlig att kunden borde ha uppfattat att informationen är felaktig.

6.    Tillgång på produkter

Gulbadanka`s sortiment omfattar ett stort antal olika slags varor med varierande produktionsantal och tillgång. Gulbadanka kan inte ge några garantier om tillgång till eller tillräcklighet av de produkter som säljs i nätbutiken. En del av nätbutikens produkter är s.k. säsongprodukter eller annars sådana varor som tillverkas i begränsat antal. Också produkter som hör till det vanliga sortimentet kan t.ex. vara temporärt slutsålda på grund av produktionsmässiga skäl. Gulbadanka strävar till att produktuppgifterna för nätbutikens handelsvaror alltid är aktuella och korrekta.

Om en beställd produkt, som enligt nätbutiken funnits i lager eller till salu, är temporärt slutsåld på ett sådant sätt som påverkar produktens beräknade leveransdatum, försöker Gulbadanka omedelbart informera kunden om denna omständighet per e-post till den e-postadress som kunden angett. Om leveransen försenas med mera än 30 dagar följs de nedan definierade villkoren som om produkten inte kunde säljs alls, utom i det fallet att något annat avtalas med kunden.
Om produktuppgifterna i nätbutiken däremot har visat att produkten inte finns i lager och ett beräknat datum för när det kommer att finnas tillgång på produkten, anses kunden ha accepterat att leveranstiden för en sådan temporärt slutsåld produkt räknas från den tidspunkt då tillgång på produkten åter meddelats.

Nätbutiken säljer också beställningsvaror, dvs. produkter som beställs först efter att Kunden slutfört sin beställning. Genom att beställa en sådan beställningsvara anses Kunden ha accepterat den leveranstid som angetts i beställningsvarans produktuppgifter fast den skulle vara längre än den leveranstid som i dessa Villkor definierats som leveranstid för produkter i lager.

Om det inte alls finns tillgång på produkten förbehåller Gulbadanka rätten att leverera en ersättande produkt som till sitt användningsändamål och sin kvalitet är minst lika bra som den beställda produkten. Den ersättande produktens pris får inte överstiga den ursprungliga produktens pris, ifall kunden inte godkänner det högre priset. Om ersättande produkter inte kan erbjudas anses handelsaktionen för den produktens del som återkallad. Då återkallas också den eventuella konsumentkrediten som beviljats för detta köp. Om kunden dock redan betalat produkten, returnerar Gulbadanka den summa pengar som kunden redan betalat för produkten. Återbetalning sker till de konto som betalning skett.


7.    Beställningsbekräftelse

Efter en lyckad transaktion skickas kunden en beställningsbekräftelse per e-post med beställningens centrala uppgifter. Bekräftelsen levereras dessutom i skriftlig form i samband med beställningen om köparen är ett företag. Kunden bör kontrollera att uppgifterna som antecknats i bekräftelsen är korrekta. Om kunden är en registrerad medlem hos Gulbadanka kan han eller hon kontrollera sin beställningshistorik genom att logga in på sina medlemssidor. Grundade skäl ger Gulbadanka rätten att inte godkänna en beställning.


8.    Leveranssätt och leveranskostnader

Kunden meddelas om att beställningen levererats till avhämtningsstället via SMS eller e-post till det telefonnummer eller den adress som kunden meddelat. Efter detta meddelande kan beställningen hämtas från avhämtningsstället.

Gulbadanka försöker leverera produkter som vid beställningstidpunkten finns i lager inom 24h från att ha mottagit beställningen (innan 15:00). Om leveransen försenas försöker Gulbadanka omedelbart meddela kunden om försenandet via de kontaktuppgifter som kunden angett och samtidigt meddela det nya leveransdatum.

Gulbadanka svarar inte för att beställningens leverering försenas eller inte alls kan levereras om kunden angett felaktiga kontaktuppgifter eller försummat att meddela Gulbadanka om ändrade kontaktuppgifter eller om kunden inte finns på plats för att motta leveransen på avtalad tidpunkt och inte kan kontaktas.

Kunden faktureras för beställningens leveranskostnader som specificeras i samband med varje beställning.


9.    Ej uthämtade beställningar 

Paket som inte uthämtats från avhämtningsstället inom den 14 dagar långa förvaringstiden och som returneras till Gulbadanka`s lager berättigar Gulbadanka till att debitera 99 kronor för behandlings-, administrations- och fraktkostnader. Vi använder ej postförskott.


10.    Betalningssätt

Beställningen betalas i slutskedet av beställningsprocessen. Efter att paypal transaktionen godkänts framskrider beställningen till behandlings- och leveransskedet.

Produkterna och respektive leveranskostnader betalas i samband med beställningen eller på betalningssätt som erbjuds av Gulbadanka samarbetspartner PayPal Sverige AB.


11.    Returrätt

Kunden har en returrätt som kunden kan utnyttja i direkt kontakt med försäljaren.


12.    Rätten att ångra köpet

Kunden är berättigad att ångra sin beställning hos nätbutiken senast 14 dagar efter att ha mottagit produkten. Kunden måste själv skicka produkten till Gulbadanka I det returkuvert som levererats till kunden via post efter kontakt med support.

Ångrande av beställningen förutsätter att produkten inte har några som helst tecken på användning och fortfarande förvaras i originalförpackningen och kan säljas vidare.

Gulbadanka återbetalar produkternas värde via bankförbindelserna som Kunden anger i returblanketten. Om det beviljats en konsumentkredit för köpet av produkten i fråga, ångras krediten för de ångrade produkternas del och kreditgivaren återbetalar de eventuellt debiterade kreditkostnaderna för de ångrade produkternas del till kundens konto.


13.    Kontrollering av produkterna och reklamation

Kunden måste omedelbart efter att ha mottagit beställningen kontrollera att det levererade paketet motsvarar kundens beställning och att produkterna är felfria. Om kunden lägger märke till ett fel i beställningen eller produkten måste kunden omedelbart och senast 14 dagar från att ha mottagit beställningen meddela dessa omständigheter till Gulbadanka`s kundservice (e-post gulbadanka@hotmail.com).


14.    Garanti

Tillverkarna för de produkter som säljs i nätbutiken kan ibland erbjuda en så kallad tillverkargaranti för sina produkter. Gulbadanka bär inget ansvar för sådana garantier som erbjuds av andra parter och alla omständigheter som anknyter till garanti är därför på garantigivarens ansvar och kunden bör kontakta garantigivaren för att behandla ärenden som berör garanti.


15.    Force majeure

Gulbadanka ansvarar inte för sådana defekter, leveransförseningar eller andra brytningar mot avtalet som beror på omständigheter utanför Gulbadanka påverkningsområde (force majeure). I sådana förseningsfall följer Gulbadanka sitt ansvar så snart som det i närvarande omständigheter är möjligt efter att första ha kontaktat kunden och kontrollerat att denne fortfarande vill behålla avtalet.


16.    Tillämpad lagstiftning

Dessa villkor regleras av svensk lag, med undantag av dess lagvalsbestämmelser. Parterna ska i första hand försöka lösa tvister som uppstår från dessa Villkor eller deras tillämpning genom förhandlingar.


17.    Kundservice

I alla problemfall uppmanas kunden kontakta Gulbadanka`s kundservice, e-post: gulbadanka@hotmail.com

 

Gulbadanka.com © 2021